Impresszum / jogi nyilatkozat

Impresszum / jogi nyilatkozat

A weboldal üzemeltetője (a szolgáltató 2001. évi CVIII. törvény 4. §-a által előírt adatai)


neve: Freudenberg Háztartási Cikkek Kereskedelmi Betéti Társaság
székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.
elérhetőségei: e-mail: vileda-hu@fhp-ww.com; telefon: +36 (1) 279-2060; fax: +36 (1) 279-2088
cégjegyzékszáma: Cg. 01-06-519304
nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
adószáma: 29081758-2-43
adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-88312/2015
tárhelyszolgáltatójának neve: SAP AG

Jogi nyilatkozat

A weboldalt a Freudenberg Háztartási Cikkek Bt. üzemelteti és minden jog kizárólagosan a Freudenberg Háztartási Cikkek Bt. tulajdona, kivéve, ha ez másként kerül megjelölésre.
A weboldal üzemeltetője minden jogot fenntart, különös tekintettel weboldalon közzétett szövegekre, képekre és más jogvédett művekre. A weboldal vagy bármely elemének, illetőleg a weboldalon elhelyezett tartalmaknak a Freudenberg Háztartási Cikkek Bt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli másolása (többszörözése), terjesztése, átdolgozása, és bármely egyéb felhasználása annak céljától függetlenül tilos.
Egyes képek a Freudenberg & Co. KG (székhelye: D-69469 Weinheim, Im Technologiepark 19, 69469 Weinheim) tulajdonát képezik.

A "vileda" védjegy valamennyi megjelenési formájának (szóvédjegyek, ábrás védjegyek) jogosultja: Carl Freudenberg KG (székhelye: D-69469 Weinheim, Hoehnerweg 2-4.). 
A fenti szerzői jogi nyilatkozat, automatikusan hozzáadódik a weboldalon található tartalom minden egyes példányához, és nem távolítható el onnan. A szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések valamennyi letölthető dokumentumra is vonatkoznak.
A weboldalon közzétett valamennyi információ (ideértvel különösen, de nem kizárólagosan a termékekre vonatkozó információkat) a weboldal üzemeltetőjének legjobb tudomásával kerül közzétételre. Ezen információk – jogszabály kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – nem tekinthetők garanciavállalásnak vagy szavatossági nyilatkozatnak és a weboldal üzemeltetője a közzétett információk tekintetében felelősséget nem vállal.
A weboldal üzemeltetője a weboldalt vagy annak bármely részét saját kizárólagos döntése szerint bármikor módosíthatja, megváltoztathatja, vagy annak elérhetőségét megszüntetheti. A weboldal üzemeltetője a weboldal frissítéséért – a jogszabályban előírt tartalom kivételével – nem vállal felelősséget.
A weboldalon elhelyezett, harmadik személyek honlapjára utaló linkek és más hivatkozások nem értelmezhetők úgy, hogy e honlapok tartalmát a jelen weboldal üzemeltetője jóváhagyta, és a weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget ezen linkek vagy hivatkozások elérhetőségéért és az azokon elhelyezett tartalmakért.
A weboldal és az itt elhelyezett tartalmak jogszabályokat vagy harmadik fél jogait bármilyen módon sértő történő használata tilos. Jogsértés esetén a weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a jogsértő használatot megvalósító hozzáférést letiltsa.
A weboldalt és annak tartalmát érintő bármely jogvita vagy igény elbírálására Magyarország jogszabályai irányadók.
A fentiek mindazon, a weboldal üzemeltetője által elérhetővé tett elektronikus tartalmakra is irányadók, amelyek a jelen weboldalra hivatkoznak, és amelyek a jelen weboldalon keresztül érhetők el (kivéve, ha ezen tartalmak másként nem rendelkeznek).
Adatkezelési tájékoztató

A Freudenberg Háztartási Cikkek Bt. részletes adatkezelési tájékoztatója itt érhető el, melynek IV. fejezete tartalmazza weboldal használatával és az egyéb online tartalmakkal kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást (ideértve a sütikre (cookie), plugin-ekre és a közösségi média felületeinek használatára vonatkozó adatkezelés feltételeit).
©2020 Freudenberg Háztartási Cikkek Bt. (H-1118 Budapest, Rétköz u. 5.)
a brand of FREUDENBERG